Je Google zlý?

Jaká jsou rizika spojená s jeho používáním

Na následujících řádcích se budu věnovat fenoménu, který se kolem Google vytvořil. Proč v současné době čelí kritice ze strany laické i odborné veřejnosti? Propojuje Google reálný prostor s tím virtuálním? Co to znamená pro nás a jaká jsou rizika spojená s jeho používáním?

Raketový vzestup, který stále trvá – proč?

Na počátku projektu Google stála bez pochyby převratná a geniální myšlenka. Dle mého názoru je ovšem klíčem k odpovědi v titulku fakt, že Google ve správný čas využil (a využívá) aktuální technologie, čímž myslím především Web 2.0.

Kritizuji, kritizuješ, kritizujeme, …

V poslední době bylo možné si všimnout negativních kritik zaměřených na Google a jeho pofidérní praktiky při sbírání uživatelských dat. Myslím, že je to díky tomu, že se uživatelé Googlu cítí jednoduše bezmocní – využívají jeho služby a již nemohou jinak. Situace se pro ně ještě zhoršuje – začínají používat pohodlné online aplikace tam, kde to dříve nebylo možné, např. Google Docs pro práci s dokumenty, tabulkami a grafy, dříve spjatými výhradně s aplikacemi společnosti Microsoft.

Jak žiješ, ptá se Google

Google v neposlední řadě proniká také do sféry zábavy (koupí serveru YouTube v roce 2006) a soukromí (Picassa, Google+). Při práci s většinou těchto služeb si o nás Google archivuje nejrůznější informace, které dále zpracovává, čímž o naší práci, potažmo o našem životě zcela legálně získává poměrně ucelený obraz.

Proč tolik informací?

Domnívám se, že z informací v předešlém odstavci je patrné, jako moc nás Google „zná“ a sleduje. Na otázku „proč o nás Google chce vědět tolik informací“ by nám jako odpověď mohla posloužit poměrně nepřekvapující informace, že 97% všech příjmů Google tvoří příjmy z reklamy. Váhu informací zmíněných výše je možné si lépe uvědomit díky zpopularizovaným videím The Beast File: Google a Google Evil Agenda, které informace o tendencích a praktikách Google sumarizují a v rámci jakéhosi video-slideshow staví vedle sebe a komentují.

The Beast File: Google

Google Evil Agenda

Propojení reality s virtuálním prostorem

Velice zajímavý a neméně kontroverzní projekt s názvem Google Goggles spustil Google v roce 2009 na mobilních platformách se systémem Android (později i pro konkurenční iPhone). Jedná se o aplikaci, určenou pro tzv. chytré telefony, která je s pomocí integrovaného fotoaparátu schopná rozpoznávat tvary, obrazové segmenty, čárové kódy, budovy a další. Podle rozpoznaného objektu je aplikace díky databázi Google schopná dohledat konkrétní objekt a nabídnout výsledky. Vyhledávání je revoluční samotným principem svého fungování – Goggles skrze mobilní telefony doslova přivádí kyberprostor do reálného života, resp. začala tyto dva světy (zatím téměř neznatelně) propojovat.

Komunikace podle Google

Téměř každý člověk napříč sociálním spektrem používá mobilní telefon. Pokud přijmeme fakt, že mobilní telefon je vlastně jakousi technologickou extenzí člověka, můžeme o současné civilizaci s trochou nadsázky hovořit jako o civilizaci kyborgů. Domnívám se, že pokud se společnosti Google podaří masově prosadit svoji novou sociální síť – Google+, mohli bychom se za krátký čas seznamovat s lidmi na ulici tak, že bychom si pořídili jejich fotografii – ta by byla v okamžiku rozpoznána a přiřazena k osobnímu profilu. Na uživateli by pak záleželo, kolik informací o své osobě dá na svém profilu k dispozici, podle současných Facebook trendů je ale pravděpodobné, že se o dotyčném dozvíme i vyznání, rodinný stav nebo velikost bot – to vše jedním stisknutím spouště fotoaparátu. Děsivé, že?